Pedigree Information for
DYNAMITES STARLITE

 

DOC OLENA
  DOC O DYNAMITE

 

GAY BAR DIXIE
DYNAMITES STARLITE

 

PADDYS IRISH WHISKEY
  EASY MOVIN STARLIGHT

 

EASY APRIL LENA